Ochrana osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je jasně popsat, jak Travel Surf Repeat, travelsurfrepeat.com (dále jen "já") používá veškeré informace, které poskytnete při používání těchto webových stránek (dále jen "stránky", "web", "webová stránka").

Zavazuji se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte mě prosím na adrese slavek@travelsurfrepeat.com.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak mohu použít vaše údaje, pokud:

 • Navštivte mé webové stránky na adrese https://travelsurfrepeat.com
 • Spolupracovat se mnou dalšími souvisejícími způsoby - včetně prodeje, marketingu nebo akcí.

Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů odkazuji na:

 • "Webovou stránkou" rozumím jakoukoli mou webovou stránku, která odkazuje na tuto politiku nebo na ni odkazuje.
 • "Službami" mám na mysli své webové stránky a další související služby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí.

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je co nejsrozumitelněji vám vysvětlit, jaké informace shromažďuji, jak je používám a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Pokud s některými podmínkami v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, okamžitě přestaňte používat mé služby.

Přečtěte si prosím pozorně toto oznámení o ochraně osobních údajů, protože vám pomůže pochopit, jak nakládám s informacemi, které shromažďuji.

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJI?

Osobní údaje, které mi sdělíte

Stručně řečeno: shromažďuji osobní údaje, které mi poskytnete.

Shromažďuji osobní údaje, které mi dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem o získání informací o mně nebo o mých produktech a službách, když se účastníte aktivit na webových stránkách (např. zasíláním zpráv do mých online fór nebo účastí v soutěžích, soutěžích nebo dárcích) nebo když mě kontaktujete jiným způsobem.

Osobní údaje, které shromažďuji, závisí na kontextu vaší interakce se mnou a s webovými stránkami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďuji, mohou zahrnovat následující:

Vámi poskytnuté osobní údaje.

Shromažďuji jména, e-mailové adresy a další podobné informace.

Automaticky shromažďované informace

Stručně řečeno: Při návštěvě mých webových stránek se automaticky shromažďují některé informace, například adresa internetového protokolu (IP) a/nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení.

Při návštěvě, používání nebo procházení webových stránek automaticky shromažďuji určité informace. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a používání, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění, informace o tom, jak a kdy používáte mé Webové stránky, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu mých Webových stránek a pro mé interní analytické účely a účely podávání zpráv.

Stejně jako mnoho jiných firem shromažďuji informace také prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďuji, zahrnují:

 • Protokoly a údaje o používání. Údaje protokolu a údaje o používání jsou informace související se službami, diagnostikou, používáním a výkonem, které mé servery automaticky shromažďují, když přistupujete na mé webové stránky nebo je používáte, a které zaznamenávám do souborů protokolu. V závislosti na způsobu, jakým se mnou komunikujete, mohou tyto údaje protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na Webových stránkách (například časová razítka spojená s vaším používáním, prohlíženými stránkami a soubory, vyhledáváním a dalšími akcemi, které provádíte, například které funkce používáte), informace o událostech zařízení (například o činnosti systému, hlášení chyb (někdy nazývaná "crash dumps") a nastavení hardwaru).
 • Údaje o zařízení. Shromažďuji údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky. V závislosti na použitém zařízení mohou tyto údaje o zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikace, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru poskytovatele internetových služeb a/nebo mobilního operátora, operační systém a informace o konfiguraci systému.
 • Údaje o poloze. Shromažďuji údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďuji, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky. Mohu například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které mi sdělí vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Shromažďování těchto informací mi můžete odmítnout buď odmítnutím přístupu k těmto informacím, nebo vypnutím nastavení polohy ve vašem zařízení. Všimněte si však, že pokud se rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé aspekty služeb.

2. JAK MOHU VAŠE INFORMACE POUŽÍT?

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracovávám pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění smlouvy s vámi, plnění mých zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím mých webových stránek používám k různým obchodním účelům popsaným níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávám na základě svých oprávněných obchodních zájmů, za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s vámi, s vaším souhlasem a/nebo pro splnění svých zákonných povinností. U každého účelu uvedeného níže uvádím konkrétní důvody zpracování, na které se spoléhám.

Informace, které shromažďuji nebo získávám, používám:

 • zasílání administrativních informací. Vaše osobní údaje mohu použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách mých podmínek a zásad.
 • K ochraně mých služeb. Vaše údaje mohu použít v rámci snahy o zajištění bezpečnosti svých webových stránek (například pro sledování a prevenci podvodů).
 • prosazování mých podmínek a zásad pro obchodní účely, dodržování právních a regulačních požadavků nebo v souvislosti s naší smlouvou.
 • Reagovat na právní požadavky a zabránit škodám. Pokud obdržím soudní obsílku nebo jinou právní žádost, budu možná muset zkontrolovat údaje, které mám k dispozici, abych určil, jak na ně reagovat.
 • zasílání marketingových a propagačních sdělení. Osobní údaje, které mi zašlete, mohu já a/nebo moji marketingoví partneři třetích stran použít pro své marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Například při vyjádření zájmu o získání informací o mně nebo mých Webových stránkách, přihlášení se k odběru marketingových sdělení nebo při jiném kontaktu se mnou od vás budu shromažďovat osobní údaje. Z mých marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz níže "JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?").
 • doručovat vám cílenou reklamu. Vaše údaje mohu používat k vytváření a zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (a spolupracovat s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo poloze a k měření jejich účinnosti.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE NĚKOMU POSKYTNUTY?

Stručně řečeno: Informace sdílím pouze s vaším souhlasem, za účelem dodržování zákonů, poskytování služeb, ochrany vašich práv nebo plnění obchodních závazků.

Vaše údaje, které mám k dispozici, mohu zpracovávat nebo sdílet na základě následujících právních základů:

 • Souhlas: Souhlas: Vaše údaje mohu zpracovávat, pokud jste mi udělili zvláštní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje mohu zpracovávat, pokud je to přiměřeně nezbytné k dosažení mých oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsem s vámi uzavřel smlouvu, mohu zpracovávat vaše osobní údaje za účelem plnění podmínek naší smlouvy.
 • Právní povinnosti: Vaše údaje mohu zveřejnit, pokud jsem k tomu ze zákona povinen, abych vyhověl platným zákonům, vládním požadavkům, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu postupu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reakce veřejných orgánů na požadavky národní bezpečnosti nebo prosazování práva).
 • Životní zájmy: Vaše údaje mohu zveřejnit, pokud se domnívám, že je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se možného porušení mých zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti nebo jako důkaz v soudním sporu, do kterého jsem zapojen.

Konkrétněji, vaše údaje mohu potřebovat zpracovat nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Převody podniků. Vaše údaje mohu sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého mého podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje mohu sdílet s dodavateli, poskytovateli služeb, smluvními partnery nebo zástupci třetích stran, kteří pro mě nebo mým jménem poskytují služby a k této práci potřebují přístup k těmto informacím. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové aktivity. Vybraným třetím stranám mohu povolit, aby na webových stránkách používaly technologii sledování, která jim umožní shromažďovat mým jménem údaje o tom, jak s mými webovými stránkami v průběhu času pracujete. Tyto informace mohou být použity mimo jiné k analýze a sledování dat, určení oblíbenosti určitého obsahu, stránek nebo funkcí a k lepšímu pochopení online aktivit. Pokud není v tomto oznámení popsáno jinak, nesdílím, neprodávám, nepronajímám ani nevyměňuji žádné vaše údaje s třetími stranami pro jejich propagační účely. Se zpracovateli údajů mám uzavřeny smlouvy, které mají pomoci chránit vaše osobní údaje. To znamená, že s vašimi osobními údaji nemohou nic dělat, pokud jsem jim k tomu nedal pokyn. Rovněž nebudou vaše osobní údaje sdílet s žádnou jinou organizací než se mnou. Zavazují se také, že budou chránit údaje, které mým jménem uchovávají, a že je budou uchovávat po dobu, kterou jim nařídím.

4. KOMU BUDOU VAŠE INFORMACE POSKYTNUTY?

Stručně řečeno: Informace sdílím pouze s následujícími kategoriemi třetích stran.

Vaše údaje sdílím a zpřístupňuji pouze následujícím kategoriím třetích stran. Pokud jsem zpracovával vaše údaje na základě vašeho souhlasu a vy si přejete svůj souhlas odvolat, kontaktujte mě prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části níže "JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT V PŘÍPADĚ TĚCHTO INFORMACÍ?".

 • Reklamní sítě
 • Affiliate marketingové programy
 • Služby analýzy dat
 • Poskytovatelé služeb ukládání dat
 • Nástroje pro sledování výkonu
 • Sociální sítě

5. POUŽÍVÁM SOUBORY COOKIE A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich informací mohu používat soubory cookie a další sledovací technologie.

K přístupu k informacím nebo jejich ukládání mohu používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používám a jak můžete některé soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v mém oznámení o souborech cookie.

6. JSOU VAŠE INFORMACE PŘENÁŠENY MEZINÁRODNĚ?

Stručně řečeno: Vaše údaje mohu přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše země.

Moje servery se nacházejí na Slovensku. Pokud na mé webové stránky přistupujete ze zemí mimo Slovensko, mějte prosím na paměti, že vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány v mých zařízeních a třetími stranami, s nimiž mohu vaše osobní údaje sdílet (viz výše "BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?"), ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Německu, Švýcarsku, na Maltě a v dalších zemích.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Spojeném království (UK), nemusí mít tyto země nutně tak komplexní zákony o ochraně osobních údajů nebo jiné podobné zákony jako vaše země. Přijmu však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy.

7. JAKÝ JE MŮJ POSTOJ K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN?

Stručně řečeno: Nejsem zodpovědný za bezpečnost jakýchkoli informací, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují na mých webových stránkách, ale nejsou s nimi spojeni.

Webové stránky mohou obsahovat reklamy třetích stran, které se mnou nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace. Nemohu zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Na jakékoli údaje shromážděné třetími stranami se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Nejsem zodpovědný za obsah nebo postupy a zásady ochrany soukromí a bezpečnosti třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, na které mohou být odkazy na webové stránky nebo z nich. Měli byste se seznámit se zásadami těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, aby vám odpověděly na vaše dotazy.

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁM VAŠE ÚDAJE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchovávám po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v tomto oznámení nebude vyžadovat, abych vaše osobní údaje uchovával déle než 1 rok.

Pokud již nemám žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažu, nebo anonymizuji, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložím a izoluji je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

9. JAK UDRŽUJI VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Stručně řečeno: Snažím se chránit vaše osobní údaje pomocí systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedl jsem vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracovávám. Navzdory mým bezpečnostním opatřením a snaze o zabezpečení vašich údajů však nelze zaručit stoprocentní bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet ani technologie ukládání informací, takže nemohu slíbit ani zaručit, že hackeři, počítačoví zločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat mé zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše údaje. Přestože se budu snažit vaše osobní údaje chránit, přenos osobních údajů na mé webové stránky a z nich je na vaše vlastní riziko. Na Webové stránky byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: V některých oblastech, například v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Spojeném království (UK), máte práva, která vám umožňují větší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (například v EHP a Spojeném království) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz, (iii) omezit zpracování svých osobních údajů a (iv) případně právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K podání takové žádosti použijte níže uvedené kontaktní údaje. Každou žádost posoudím a budu v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléhám na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Upozorňuji však, že to nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Pokud máte bydliště v EHP nebo ve Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte také právo podat stížnost místnímu orgánu pro ochranu osobních údajů. Jeho kontaktní údaje najdete zde: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud si to přejete, můžete obvykle nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odstraňoval a odmítal je. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, může to mít vliv na některé funkce nebo služby mých Webových stránek. Chcete-li se odhlásit od zájmově orientované reklamy inzerentů na mých Webových stránkách, navštivte http://www.aboutads.info/choices/.

11. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE "NESLEDOVAT

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci nebo nastavení Do-Not-Track ("DNT"), které můžete aktivovat, abyste vyjádřili své preference ohledně ochrany osobních údajů, aby údaje o vašich aktivitách při procházení internetu nebyly sledovány a shromažďovány. V této fázi nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a provádění signálů DNT. Proto v současné době nereaguji na signály DNT prohlížeče ani na žádný jiný mechanismus, který by automaticky sděloval vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, kterým se budu muset v budoucnu řídit, budu vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

12. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte zvláštní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, známý také jako zákon "Shine The Light", umožňuje mým uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně a bezplatně ode mne požadovat a získat informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsem poskytl třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsem sdílel osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete podat takovou žádost, zašlete mi ji písemně na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud je vám méně než 18 let, máte bydliště v Kalifornii a máte na webových stránkách registrovaný účet, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které jste na webových stránkách veřejně zveřejnili. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte mě pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že máte bydliště v Kalifornii. Zajistím, aby údaje nebyly veřejně zobrazovány na Webových stránkách, ale mějte prosím na paměti, že údaje nemusí být zcela nebo komplexně odstraněny ze všech mých systémů (např. záloh apod.).

Oznámení CCPA o ochraně osobních údajů

Kalifornský zákoník definuje "rezidenta" jako:

(1) každá fyzická osoba, která se nachází ve státě Kalifornie za jiným než dočasným nebo přechodným účelem, a

(2) každá fyzická osoba s bydlištěm ve státě Kalifornie, která se nachází mimo stát Kalifornie za dočasným nebo přechodným účelem.

Všechny ostatní osoby jsou definovány jako "nerezidenti".
Pokud se na vás tato definice "rezidenta" vztahuje, musím dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Jaké kategorie osobních údajů shromažďuji?

Za posledních dvanáct (12) měsíců jsem shromáždil následující kategorie osobních údajů:


Kategorie

íklady

Sbírka
A. IdentifikátoryKontaktní údaje, jako je skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, telefonní nebo mobilní kontaktní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a název účtu.
ANO
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech zákazníkůJméno, kontaktní údaje, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání a finanční informace.
ANO
C. Chráněné klasifikační znaky podle kalifornského nebo federálního právaPohlaví a datum narození 
D. Obchodní informaceInformace o transakcích, historii nákupů, finanční údaje a informace o platbách.
NE
E. Biometrické údajeOtisky prstů a hlasu
NE
F. Internetová nebo jiná podobná síťová aktivitaHistorie prohlížení, historie vyhledávání, online chování, údaje o zájmech a interakce s mými a jinými webovými stránkami, aplikacemi, systémy a reklamami.
NE
G. Geolokační údajeUmístění zařízení
 
H. Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informaceObrázky a zvukové, obrazové nebo telefonní záznamy vytvořené v souvislosti s mou obchodní činností.
NE
I. Informace související s výkonem povolání nebo zaměstnánímKontaktní údaje firmy, abych vám mohl poskytnout své služby na obchodní úrovni, název pracovní pozice, jakož i pracovní historii a odbornou kvalifikaci, pokud se u mě ucházíte o práci.
NE
J. Informace o vzděláníZáznamy o studentech a adresářové informace
NE
K. Závěry vyvozené z jiných osobních údajůZávěry vyvozené z jakýchkoli shromážděných osobních údajů uvedených výše za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí, například o preferencích a vlastnostech jednotlivce.
NE

Mohu také shromažďovat další osobní údaje mimo tyto kategorie v případech, kdy se mnou komunikujete osobně, online, telefonicky nebo poštou v souvislosti s:

 • Přijímání pomoci prostřednictvím kanálů zákaznické podpory;
 • účast v zákaznických průzkumech nebo soutěžích a
 • usnadnění poskytování mých služeb a odpovědi na vaše dotazy.

Jak používám a sdílím vaše osobní údaje?

Travel Surf Repeat shromažďuje a sdílí vaše osobní údaje prostřednictvím:

 • Cílené soubory cookie / marketingové soubory cookie
 • Soubory cookie sociálních médií
 • Majáky/pixely/značky
 • Přesměrování kliknutím: affiliate odkaz Amazon, affiliate odkaz CJ, affiliate odkaz Booking, affiliate odkaz Agoda, affiliate odkaz Rentalcars, affiliate odkaz GetYourGuide a affiliate odkaz Skyscanner.

Více informací o mých postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Můžete mě kontaktovat e-mailem na adrese slavek@travelsurfrepeat.com, na adrese https://travelsurfrepeat.com/cs/kontakt/ nebo na kontaktních údajích uvedených na konci tohoto dokumentu.

Pokud k uplatnění svého práva na odhlášení využíváte zmocněnce, mohu žádost zamítnout, pokud zmocněnec nepředloží důkaz, že byl platně zmocněn jednat vaším jménem.

Budou vaše informace sdíleny s někým dalším?

Vaše osobní údaje mohu zpřístupnit svým poskytovatelům služeb na základě písemné smlouvy mezi mnou a každým poskytovatelem služeb. Každý poskytovatel služeb je ziskový subjekt, který zpracovává informace mým jménem.

Vaše osobní údaje mohu použít pro vlastní obchodní účely, například pro interní výzkum pro technologický vývoj a demonstrace. To se nepovažuje za "prodej" vašich osobních údajů.

Společnost Travel Surf Repeat v předchozích dvanácti (12) měsících zpřístupnila třetím stranám následující kategorie osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely:

 • Kategorie A. Identifikátory, jako jsou kontaktní údaje, například vaše skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, telefonní nebo mobilní kontaktní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a název účtu.
 • Kategorie B. Osobní údaje, jak jsou definovány v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, vzdělání, zaměstnání, pracovní historie a finanční informace.
 • Kategorie C. Charakteristiky chráněné podle kalifornských nebo federálních zákonů, jako je pohlaví nebo datum narození.
 • Kategorie G. Geolokační údaje, například poloha zařízení.

Kategorie třetích stran, kterým jsem poskytl osobní údaje pro obchodní nebo komerční účely, najdete v části "S KÝM BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY?".

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Právo požádat o výmaz údajů - Žádost o výmaz

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud mě požádáte o vymazání vašich osobních údajů, budu vaši žádost respektovat a vaše osobní údaje vymažu, až na určité výjimky stanovené zákonem, jako je (ale ne pouze) uplatnění práva na svobodu projevu jiným spotřebitelem, požadavky na splnění mé povinnosti vyplývající ze zákona nebo jakékoli zpracování, které může být nutné k ochraně před protiprávními činnostmi.

Právo na informace - žádost o informace

V závislosti na okolnostech máte právo na informace:

 • zda shromažďuji a používám vaše osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů, které shromažďuji;
 • účely, pro které jsou shromážděné osobní údaje používány;
 • zda prodávám vaše osobní údaje třetím stranám;
 • kategorie osobních údajů, které jsem prodal nebo zveřejnil za obchodním účelem;
 • kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje prodány nebo zpřístupněny za obchodním účelem, a
 • obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů.

V souladu s platnými právními předpisy nejsem povinen poskytnout nebo vymazat informace o spotřebiteli, které jsou v reakci na žádost spotřebitele deidentifikovány, nebo znovu identifikovat jednotlivé údaje za účelem ověření žádosti spotřebitele.

Právo na nediskriminaci při výkonu práv spotřebitele na ochranu soukromí

Nebudu vás diskriminovat, pokud uplatníte svá práva na ochranu soukromí.

Proces ověřování

Po obdržení vaší žádosti budu muset ověřit vaši totožnost, abych zjistil, že jste stejná osoba, o které mám informace ve svém systému. Toto ověření vyžaduje, abych vás požádal o poskytnutí informací, abych je mohl porovnat s informacemi, které jste mi již dříve poskytli. Například v závislosti na typu žádosti, kterou podáváte, vás mohu požádat o poskytnutí určitých informací, abych mohl porovnat vámi poskytnuté informace s informacemi, které již mám v souboru, nebo vás mohu kontaktovat prostřednictvím způsobu komunikace (např. telefonu nebo e-mailu), který jste mi již dříve poskytli. Podle okolností mohu použít i jiné metody ověření.

Osobní údaje uvedené ve vaší žádosti použiji pouze k ověření vaší totožnosti nebo oprávnění podat žádost. V maximální možné míře se vyhnu tomu, abych od vás za účelem ověření požadoval další informace. Pokud však vaši totožnost nemohu ověřit z informací, které již mám k dispozici, mohu vás požádat o poskytnutí dalších informací pro účely ověření vaší totožnosti a pro účely bezpečnosti nebo prevence podvodů. Takto dodatečně poskytnuté informace vymažu, jakmile dokončím vaše ověřování.

Další práva na ochranu soukromí

 • můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • můžete požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní, nebo požádat o omezení zpracování údajů.
 • můžete určit oprávněného zástupce, který podá žádost podle CCPA vaším jménem. Žádost zmocněnce, který nepředloží doklad o tom, že byl platně zmocněn jednat vaším jménem v souladu s CCPA, mohu zamítnout.
 • můžete požádat o odhlášení z budoucího prodeje vašich osobních údajů třetím stranám. Po obdržení žádosti o odhlášení budu na žádost reagovat, jakmile to bude možné, nejpozději však do 15 dnů od data podání žádosti.

Chcete-li tato práva uplatnit, můžete mě kontaktovat e-mailem na adrese slavek@travelsurfrepeat.com, na adrese https://travelsurfrepeat.com/cs/kontakt/ nebo na kontaktních údajích uvedených v dolní části tohoto dokumentu. Pokud máte stížnost na to, jak nakládám s vašimi údaji, budu rád, když se mi ozvete.

13. MOHU TOTO OZNÁMENÍ AKTUALIZOVAT?

Stručně řečeno: Ano, toto oznámení budu podle potřeby aktualizovat, aby bylo v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů mohu čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem "Revidováno" a aktualizovaná verze bude platná, jakmile bude dostupná. Pokud provedu podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, mohu vás o tom informovat buď viditelným vyvěšením oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučuji vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráním vaše údaje.

14. JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete mi napsat na e-mailovou adresu slavek@travelsurfrepeat.com.

15. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJI?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít za určitých okolností právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďuji, změnit je nebo je vymazat. Chcete-li požádat o přezkoumání, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů, navštivte prosím: https://travelsurfrepeat.com/cs/kontakt/.

Cookies

1. Úvod

Naše webové stránky https://travelsurfrepeat.com (dále jen "webové stránky") používají soubory cookie a další související technologie (pro zjednodušení jsou všechny technologie označovány jako "soubory cookie"). Soubory cookie umisťují také námi najaté třetí strany. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání souborů cookie na našich webových stránkách.

2. Co jsou to soubory cookie?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odesílán spolu se stránkami tohoto webu a ukládán vaším prohlížečem na pevný disk vašeho počítače nebo jiného zařízení. Informace v něm uložené mohou být při další návštěvě vráceny na naše servery nebo na servery příslušných třetích stran.

3. Co jsou to skripty?

Skript je část programového kódu, která slouží ke správnému a interaktivnímu fungování našich webových stránek. Tento kód se spouští na našem serveru nebo ve vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kousek textu nebo obrázku na webové stránce, který se používá k monitorování provozu na webové stránce. Za tímto účelem se pomocí webových majáků ukládají různé údaje o vás.

5. Soubory cookie

5.1 Technické nebo funkční soubory cookie

Některé soubory cookie zajišťují správné fungování určitých částí webových stránek a to, že vaše uživatelské preference zůstanou známé. Umístěním funkčních souborů cookie vám usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek tak nemusíte opakovaně zadávat stejné údaje a například zboží zůstává v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto soubory cookie můžeme umístit i bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické soubory cookie

Statistické soubory cookie používáme k optimalizaci práce s webovými stránkami pro naše uživatele. Pomocí těchto statistických souborů cookie získáváme přehled o využívání našich webových stránek. Žádáme vás o souhlas s umístěním statistických souborů cookie.

5.3 Marketingové/sledovací soubory cookie

Marketingové/sledovací soubory cookie jsou soubory cookie nebo jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů pro zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na těchto webových stránkách nebo na několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

5.4 Tlačítka sociálních médií

Na našich webových stránkách jsme umístili tlačítka pro Instagram, která slouží k propagaci webových stránek (např. "like", "pin") nebo sdílení (např. "tweet") na sociálních sítích, jako je Instagram. Tato tlačítka fungují pomocí částí kódu pocházejících ze samotného Instagramu. Tento kód umisťuje soubory cookie. Tato tlačítka sociálních sítí mohou také ukládat a zpracovávat určité informace, takže vám může být zobrazena personalizovaná reklama.

Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (která se mohou pravidelně měnit), abyste se dozvěděli, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookie. Získané údaje jsou v maximální možné míře anonymizovány. Instagram se nachází ve Spojených státech.

6. Umístěné soubory cookie

[cmplz-manage-consent]

[cmplz-cookies]

7. Souhlas

Při první návštěvě našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno s vysvětlením o souborech cookie. Jakmile kliknete na "Uložit předvolby", souhlasíte s tím, abychom používali kategorie souborů cookie a zásuvných modulů, které jste vybrali ve vyskakovacím okně, jak je popsáno v těchto Zásadách používání souborů cookie. Používání souborů cookie můžete prostřednictvím svého prohlížeče zakázat, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů

S ohledem na své osobní údaje máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo své osobní údaje kdykoli doplnit, opravit, nechat vymazat nebo zablokovat.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje vymazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a předat je v plném rozsahu jinému správci.
 • Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Tomu vyhovíme, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Viz kontaktní údaje v dolní části těchto Zásad používání souborů cookie. Pokud máte stížnost na to, jak s vašimi údaji nakládáme, budeme rádi, když se nám ozvete, ale máte také právo podat stížnost dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9. Povolení/vypnutí a vymazání souborů cookie

Pomocí internetového prohlížeče můžete soubory cookie automaticky nebo ručně vymazat. Můžete také určit, že určité soubory cookie nesmějí být ukládány. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, abyste při každém umístění souboru cookie obdrželi zprávu. Další informace o těchto možnostech naleznete v pokynech v nápovědě vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že naše webové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou všechny soubory cookie zakázány. Pokud soubory cookie ve svém prohlížeči vymažete, budou po vašem souhlasu při další návštěvě našich webových stránek opět umístěny.

Poslední aktualizace: 2. ledna 2022.

magnifiercrosschevron-downmenu-circlecross-circle